LELB evaņģēliste

walking-madonna

Piederība konfesijai? evaņģēliski-luteriskā baznīca

Vai esi garīdzniece? nē. (LELB evaņģēlisti nav garīdznieki)

Tava nodarbošanās? LU lektors, tulkotājs, tulks

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es nezinu, vai atbalstu specifiski SIEVIEŠU ordināciju. Es no sirds dziļumiem atbalstu visu kalpošanai ar Vārdu un Sakramentiem Dieva aicināto homo sapiens ordināciju, ja tādiem ir pietiekama izglītība, draudzes atbalsts un baznīcas apstiprinājums. Dieva Gars ir autonoms un aicina tos, ko izvēlas, lai draudze augtu; kas ir cilvēki, ka iedomājas iejaukties Dieva darbā un izlikties, ka vislabāk zina, ko un kā Dievs domā?

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Jums ir izvēle – palikt un klusībā ciest kā Ēģiptes verdzībā, vai arī piecelties un iziet no zemes, kur, metaforiski izsakoties, pašiem jāmeklē gan māli, gan salmi, lai taisītu ķieģeļus, ko  pārdod kāds cits.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? No 1965.g. tulkojuma: Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. (Rdz 3:22)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? vecās dz.gr. 422 (Pacel mani augstumos savos no šīs zemes, kur tumsība mīt) un no jaunās dz.gr. – Esi, Kungs, Gaisma.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Jēzu Kristu. Kuŗš, zinādams, kas ar viņu būs, tomēr atnāca un savu darbu izdarīja līdz galam. Dod Dievs mums viņa iesākto nesamaitāt.

Kādreizējā evaņģēliste un kādreizējā LA pasniedzēja

womenofreformation

Piederība konfesijai?  luterāņu, LELB
Vai esi garīdznieks?  evaņģēliste
Tava nodarbošanās? skolotāja
Kur pašlaik dzīvo?  ārpus Latvijas
Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Mani pārliecināja teoloģiskie argumenti, kurus izsaka starptautiski atzīti un arī Latvijā pazīstami teologi, tādi kā Jaunās Derības pētnieks Kenneth E. Bailey /https:/henan/sgo.org/bailey/ un norvēģu teologs Olafs K. Sannes. Dr. Bailey bija aicināts rakstīt eksperta slēdzienu jautājumā par sieviešu ordināciju Austrālijas baznīcai, kad tur par to tika lemts. Šis dokuments ir pieejams viņa mājas lapā. Arī citu teologu darbi, bet šie ir Latvijā pazīstamākie. Tieši tik pat lielā mērā mani pārliecināja svētīgie ordinēto sieviešu kalpošanas augļi, kurus esmu redzējusi LELBA un citās ārzemju baznīcās. Man bija tas gods personīgi pazīt māc.Bertu Stroži, tāpat arī pazīstu Vairu Bitēnu u.c. un viņu kalpošanas labos augļus.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nezaudēt cerību

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  139 un 91. Psalmi, jo īpaši Ps. 139: 1-3 “Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti…Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes… Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi…”Jo īpaši: Ps. 91:10 “Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos.”
Jāņa ev. jo īpaši 17. nodaļa Augstā priestera lūgšana “lai visi ir viens…”, vēstule Filipiešiem.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?  “Cilvēkam tāpat kā tautai pienāk brīdis izšķirties…”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Hildegardi no Bingenas, Ģertrūdi Lielo jeb Ģertrūdi no Helftas, sauktu par “Dieva lakstīgalu”, kura bez visiem citiem izciliem nopelniek panāca 12. gs ka sieviešu klosteros, kur vesperu noslēgumā dziedāja, lai Dieva žēlastība ir ar klāt neesošajiem brāļiem, viņa panāca, ka pievienoja “un māsām.” Kopš tā laika vesperu noslēgums skan “Dieva žēlastība lai ir ar klāt neesošajiem brāļiem un māsām.”

Kristīne Vanaga – Kapelāne, evaņģēliste

Vārds? Kristīne Vanaga

kristne_vanaga2

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, neesmu ordinēta. Esmu LELB evaņģēliste, kapelāne.

Tava nodarbošanās? Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne.

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Kad es kļuvu par kristieti, es pirmos 10 gadus biju pret sieviešu ordināciju, jo divas galvenās rakstu vietas (1. Korintiešiem 14:34; 1. Timotejam 2:12), kuras lieto argumentācijā pret sieviešu ordināciju, sapratu burtiski.

Vēlāk iedziļinoties, pētot sīkāk šīs rakstu vietas, sapratu, ka

  1. vēstulē korintiešiem ir aicinājums ievērot kārtību dievkalpojumu laikā un nesarunāties;
  2. vēstulē Timotejam šo pantu nevar izraut no konteksta, bet ir jālasa visa nodaļa. Pēdējā nodaļas pantā ir apgalvojums, ka sieviete tiek pestīta caur bērnu dzemdēšanu. Ja šo pantu uztver burtiski, tas ir pretrunā ar evaņģēliju, ar pārējo Bībeles tekstu. Tas man ļāva ieraudzīt, ka visai nodaļai ir jāmeklē zemteksts jeb cita jēga. Kāda? Man ir daži varianti, bet es vēl meklēju atbildi.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Lūdziet Dievu, lai Viņš Jūs ieliek īstajā vietā, kur Jūs varēsiet Viņam kalpot – par evaņģēlistēm, kapelānēm u.c.

Neraizējieties, ka pagaidām LELB neordinē sievietes! Es uzskatu, ka amata nosaukums nav tik svarīgs, kā iespēja sludināt, vadīt dievkalpojumus, sniegt pastorālo palīdzību.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

„Sludini Dieva vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā…” 2.Tim. 4:2

„Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.” Ps. 127:1

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mirstīgie šai brīdī klusē (43); Ceļa spieķis dārgs un svēts (354); Kad redzu, Dievs (155).

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu, kas ir Kristus.