Ģirts Grietiņš -LELB mācītājs

Vārds? Ģirts Grietiņš

ģirts gr

Piederība konfesijai? Luterānis.

Vai esi garīdznieks? Jā, kalpoju LELB Jaunjelgavas, Seces, Sēlpils un Daudzevas draudzēs.

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju? Domāju, ka kristietībai nevajag būt piesaistītai tikai vienai kultūras formai. Tāpat man nešķiet, ka Bībeles piedāvātais ideālais Baznīcas modelis būtu viduslaiku hierarhiskā un patriarhālā pasaule, kur sieviešu un vīriešu lomām jābūt stingri nošķirtām. Iespējams, padomju laiku ietekmē pie mums luterāņi pārāk baidās no „samaitātajiem Rietumiem” un attiecīgi izvēlas katoļiem vai pareizticīgiem raksturīgus Rakstu skaidrojumus. Interesanti, ka pat konservatīvi teologi atzīst: daudzus Vecās Derības likumus un rituālus mums vairs nav burtiski jāievēro, bet dažus Jaunās Derības Pāvila vārdus gan uzskata par burtisku likumu visiem laikiem. Es domāju, ka ne visās lietās ir jāvadās pēc „burta” un atbalstu radošu pieeju vīriešu un sieviešu lomām kā baznīcā, tā pasaulē.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?  Ja jūs uzrunā Jēzus aicinājums sludināt viņa Vārdu, tad centieties tam sekot. Šajā ceļā varēsiet piedzīvot gan krustu, gan īpašu piepildījumu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Šajā kontekstā nāk prātā: Burts nokauj, bet Gars dara dzīvu. 2Kor 3:6

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Māci man ticēt, Kungs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Bez Jēzus un seno laiku gudrajiem un ticības varoņiem pieminēšu mīļāko rakstnieku Klaivu S. Lūisu un mīļāko rakstnieci Astridu Lingrēni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s