Inga Jēruma – literāte

Vārds? Inga Jēruma

inga lnb

Piederība konfesijai? Ev.luterāņu baznīca

Vai esi garīdzniece? Neesmu garīdzniece

Tava nodarbošanās? Pensionēta žurnāliste, literāte

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, tāpēc, ka esmu par sieviešu līdztiesību visās tajās nozarēs, kurās viņas pašas vēlas darboties. Otrkārt, dzīve sen pierādījusi, ka sievietes kā darbinieces ir apzinīgākas, čaklākas un izpildīgākas un, protams, iejūtīgākas, kas kalpojot baznīcā varētu būt diezgan svarīgi.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Sievietēm, kuras vēlas kalpot baznīcā gribu teikt – nebīstieties, laika rats griežas uz priekšu, progress nav apturams. Pienāks laiks, kad arī atpalikušajās valstīs, kāda šajā ziņā pašlaik diemžēl ir Latvija, cilvēce netiks dalīta sievietēs un vīriešos, kad runa būs par kalpošanu baznīcai.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Jēzus lūgšana Getzemanē (Mk 14:32-42; Lk 22:39-46)

Salamans mācītājs 3.nodaļa

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. 2 Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut. 3 Savs laiks kādu nogalināt, un savs laiks kādu dziedināt; savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko uzcelt. 4 Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet. 5 Savs laiks ak meņus mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties. 6 Savs laiks ir ko meklēt, un savs laiks ko pazaudēt; savs laiks ir ko glabāt, un savs laiks ko galīgi atmest. 7 Savs laiks ir ko saplēst, un savs laiks atkal to kopā sašūt; savs laiks klusēt, un savs laiks runāt. 8 Savs laiks mīlēt, un savs laiks ienīst; savs laiks karam, un savs laiks mieram.

Un vēl Mateja 20:1-16, kur visi strādā vīna laukā, bet vakarā visi saņem 1 naudiņu, kā bija solīts, arī tie, kas atnāca pēdējie. Tie pirmie protestē, bet te ir jautājums par to, kas ir solīts. Cilvēks grib dzīvot pēc saviem likumiem un neklausās, ko saka otrs.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mirstīgais šai brīdī klusē (43). Un vēl visas Ziemassvētku dziesmas.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Apbrīnoju? Jēzu Kristu, protams, kā gan citādi! No laika gala…

One thought on “Inga Jēruma – literāte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s