Una Stroda – mūziķe un teoloģe

Vārds? Una Stroda

una

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, bet esmu teoloģijas doktore

Tava nodarbošanās? Šobrīd ikdienā mani algotie darbi ir saistīti ar mūziku – spēlēju klavieru pavadījumus vairākiem koriem, mūzikas skolā, baleta skolā, Valdorfa skolā, baznīcās un teātrī

Kur pašlaik dzīvo? ASV, Čikāgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Kad es rakstīju savu darbu par sieviešu (ne)ordināciju LELB, maģistra grāda iegūšanai katoļu mācību iestādē Čikāgā, es ar pārsteigumu atklāju, ka jau 1976. gadā, kad Romas katoļu baznīcā pacēlās jautājums par sieviešu priesterību, Pontifikālā Bibliskā komisija, kurai tika dots uzdevums izpētīt, ko Raksti saka par šo jautājumu, nonāca pie šāda slēdziena: pamatojoties tikai uz Jaunās Derības rakstiem vien, nav iespējams droši un ar pārliecību apgalvot, ka sievietēm vajadzētu liegt priesterību.

Tādēļ mani izbrīna, kāpēc kāds joprojām uzstāj, ka Raksti aizliedz sieviešu ordināciju, ja jau pat katoļu baznīca, kas ir viena no stingrākajām sieviešu ordinācijas noliedzējām, neuzskata, ka aizliegumu ir iespējams pamatot Rakstos. Daudzi argumentētāji turpina atkārtot, ka Rakstos ir “skaidri teikts”, ka sievietēm baznīcā ir jāklusē un viņām nav ļauts mācīt. Tas, ka Raksti vispār var par kaut ko “skaidri un nepārprotami” runāt vai ka Raksti kaut ko “saka”, ir diezgan absurds apgalvojums. Ja Raksti “runātu” skaidru valodu, tad visiem tos vajadzētu saprast līdzīgi, bet tā nav.  Raksti paši neko nesaka un vispār fiziski nespēj runāt. Mēs esam tie, kas Rakstus atveram, lasām, mēģinām saprast un interpretējam. Mūs katru ietekmē tas kultūrvēsturiskais, ģeogrāfiskais un ideoloģiskais konteksts, kurā mēs mītam un kura iespaidā mēs esam veidojuši savu skatījumu uz dažādiem jautājumiem. Mēs nākam pie Rakstiem ar jau esošu iepriekšēju pārliecību, kurai meklējam apstiprinājumu, nevis otrādi.

Kādā seminārā, kur diskusija bija ievirzījusies jautājumā par viendzimuma attiecībām un ko par to “saka Raksti”, es dzirdēju šadu atziņu: nav tāda ne bibliski, ne teoloģiski perfekta argumenta, ar kuru būs iespējams pārliecināt pretēju uzskatu pārstāvi. Mūsu pārliecību bieži veido nevis teorētiski argumenti, bet gan personiskā attiecību un emociju pieredze. Reti kurš kļūst par, piemēram, kristieti tikai tāpēc vien, ka ir dzirdējis kādu spēcīgu argumentu par labu kristietībai. Tie ir piedzīvojumi, pārdzīvojumi un personiskas attiecības, kas veido un ietekmē mūsu uzskatus un virza mūs pretī kādai pārliecībai.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Tieši tāpēc es gribu teikt sievietēm mācītājām – esiet Kristus gaisma. Jo vairāk cilvēku to redzēs un piedzīvos attiecībās ar jums, jo vairāk mainīsies cilvēku uzskati sieviešu ordinācijas jautājumā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?  Mateja 28:20: “Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Kaut vai brīdi, kaut vai mirkli vienu”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Es apbrīnoju pašreizējo pāvestu Francisku – viņš ir apliecinājums tam, ka cilvēkam ir iespējams stāties pretī sistēmai un to mainīt, un ka mēs neesam bezspēcīgi kādas organizācijas varas priekšā

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s