Garīdznieks Rīgā

pastor_pack_logo

Tava nodarbošanās? Pirmkārt, esmu mācītājs

 Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?            

Manuprāt, ir divi kristietības veidi. Klerikālā modelī mācītājs pilda priestera funkcijas, viņš ir garīgais tēvs, vai pat iespējams arī „guru” vai gudrs vīrs. Šajā modelī paši ticīgie ir „otras kārtas kristieši”, „nepilngadīgie kristieši”, kuriem vajag virzienu un vadību. Šajā modelī priesteris liturģiski un sakramentāli pieņem Kristus lomu liturģijas laikā. Tajā, iespējams, sieviešu ordinācija ir kulturāli un teoloģiski nepieņemama. Bet šīs modelis vairāk asociējas ar seno pagātni un šodien, pat konservatīvās baznīcās, kļūst par tradīcijas daļu un pārtrauc būt par dzīvu kristīgo pieredzi.

Otrais modelis ir balstīts uz protestantisma vispārējās priesterības principu, kurš apgalvo, ka visi ticīgie ir pilnvērtīgie kristieši, katrs no kuriem kalpo Dievam atbilstoši savam aicinājumam. Pirmais varētu pilnveidoties mākslā, otrais – amatniecībā, trešais – biznesā, ceturtais – apmācot citus, piektais – tieši esot par mācītāju. Bet pēc būtības visi viņi ir vienādi. Šajā modelī pilngadīgiem kristiešiem nav nepieciešams savs „guru”, kurš atklās viņiem Svēto Patiesību. Viņiem vajag brāli vai māsu, kurš kopā ar viņiem stāvēs klāt Dieva priekšā liturģijas laikā, kurš kalpos kopienai, daloties ar Dievu iedvesmotām un ar Dieva palīdzību īstenotām dāvanām. Šajā modelī vairs nav svarīgi, kāds dzimums ir cilvēkam, kuru piesauca kopiena un apstiprināja baznīca. Visas robežas ir pārvarētas Kristū, Kristū ir veidotā Jauna Kopiena, kurā vairs „nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.” (Galat 3:28)

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Laika ratu nav iespējams apstādināt. Jāturpina diskusija un jāparliecina virieši-priesteri, ka baznīcas nākotnes pamatā ir dievkalpojumu daudzveidība.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Tas Kungs ir Gars. Kur tā Kunga Gars, tur ir brīvība. (2. Korintiešiem, 3:17).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Segne und behüte uns durch Deine Güte; The Church Has One Foundation

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Gribu atcerēties vienkāršu latviešu luterāni, parastu cilvēku, brāli Bruno Rozentālu, kurš, atrodoties neparastajos Otrā pasaules kara apstākļos, izglabāja no holokausta 36 ēbrejus. Viņam ir piešķirta augstākā Latvijas balva; viņa vārds ir ienests Izraēlas „Taisnīgais starp tautām” sarakstā un iemūžināts ar piemiņas plāksni Vašingtonā. Mani vienmēr ir interesējuši stāsti, kad parastie cilvēki dara varonīgas darbības nāves bīstamības priekšā un izglābj citu cilvēku dzīvības. Mīlestība pret tuvāko, pat nāvēs drauda priekšā – vai šīs nav mūsu kristiešu vēstījums šai pasaulei?

 

Kārlis Streips – Esmu ticīgs cilvēks, lai gan pats reizēm nesaprotu, kāpēc

Vārds?   Kārlis Streips

streips

Piederība konfesijai?

Pēc izcelšanās esmu luterānis, pēc pārliecības anglikānis, jo Latvijas luterāņu baznīca ir līdz kliņķim aizspriedumaina.

Vai esi garīdznieks?     Neesmu garīdznieks.

Tava nodarbošanās?

Esmu žurnālists, pasniedzējs universitātē, radio un televīzijas raidījumu vadītājs, tulkotājs.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Sieviešu ordināciju es atbalstu tāpēc, ka man liekas gaužām neloģiski, ka jebkura baznīca automātiski no garīdzniecības izslēdz pusi vai vairāk iedzīvotāju.  Ko tad sieviete neprot?  Sprediķi rakstīt un teikt? Draudzi aprūpēt?  Sieviete taču skaitās pavarda glabātāja, un vai tad draudze nav viens liels pavards?  Vispār, medmāsu profesijā, kas ir konkrēta aprūpes joma, sieviešu pārsvars ir tik liels, ka nav vīriešu kārtas ekvivalenta jēdzienam “medmāsa.”  Un, kas liek domāt, ka sieviete nevar izpētīt svētos rakstus un cita veida literatūru, lai nonāktu pie sprediķa satura?  Turklāt, es pazīstu vairākas sievietes mācītājas, par kurām nevienu sliktu vārdu nevaru teikt.  Sieviešu neordinēšana ir vienkārši briesmīgu aizspriedumu “pamatota.”  Jā, Jēzum visi mācekļi bija vīrieši, bet kādu lomu viņa dzīvē spēlēja Marija un citas sievietes?  Ļoti nozīmīgu.  Esmu pārliecināts, Jēzum pret sieviešu ordinēšanu nebūtu nekādu iebildumu!

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Sievietei, kura vēlas kalpot baznīcai, es ieteiktu to darīt jebkur citur, bet ne Latvijā, ja runa ir par luterāņiem, par Romas katoļiem nemaz nerunājot.  Taču, protams, baznīcai var kalpot visādos veidos, nav par visu varu sievietei jābūt mācītājai.  Mūsu draudzē sieviete ir ērģelniece, sieviete koordinē mūziku un asistē dievkalpojumos, sieviete ir baznīcas vecākā u.tml.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nepārprotami Jāņa evaņģēlja 3. nodaļas 16 pants, “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”  Nekad neesmu redzējis zemsvītras atsauci, kurā būtu teikts “izņemot sievietes,” vai “izņemot tumšādainus cilvēkus,” vai “izņemot gejus un lesbietes,” u.tml.  Vēl gan jāsaka, ka man patīk tie daudzie panti, kuros runa ir, piemēram, par vīrieti ar 700 sievām, par mīlas stāstu starp Dāvidu un Jonatanu u.tml., jo tie stāv pretī tiem dažiem pantiem, kuros ir teikts, ka būt par geju nav atļauts un viendzimuma pāri nedrīkst laulāties.  Man ļoti patīk debatēt Bībeles saturu ar aizspriedumainiem cilvēkiem.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Latviešu valodā “Ved mani, Dievs,” angļu valodā “It is Well With my Soul”, “Blessed Assurance” un “Amazing Grace.”

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Droši vien Nelsonu Mandelu.  Vai varbūt Franklinu Rūzeveltu.  Vai Abrahamu Linkolnu.  Vispār grūti izvēlēties kādu konkrētu.

Esmu ticīgs cilvēks, lai gan pats reizēm nesaprotu, kāpēc, un arī esmu cilvēks, kurš saprot, ka Bībele patiesībā ir mācību grāmata dzīvei tuksnesī un ļoti lielā mērā daiļliteratūra.

Gita Medne – Kristus kalpone

Vārds? Gita Medne

20160213_111433[1]

 

Piederība konfesijai? Metodistu

Vai esi garīdzniece?  Jā

Tava nodarbošanās? Mācītāja un Superintendante

Kur pašlaik dzīvo?   Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Uzskatu, ka Dievam ir tiesība aicināt gan vīrieti gan sievieti kalpot, kā draudzes ganu – Viņš ir noteicējs !

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mēs visi, Kristus sekotāji, esam Jēzus, rokas, kājas, mutes un sirdis virs zemes, saukti lai izmainītu sabiedrību un bagātinātu viens otru ticībā,  mīlestībā – darot mīlestības darbus un kalpojot.  Mēs neesam sauktas lai sēdētu ar saliktām rokām un būtu tikai novērotājas.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Vēstule Efeziešiem  3:16-19

16 lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku 17 un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, 18 ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, 19 un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?  

Ļoti daudzas. Ja jānosauca viena tad laikam – “ Te es esmu” (Here I Am Lord)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Jēzu

Nils Sakss – rakstnieks

Vārds? Nils Sakss Konstantinovs
nils
Piederība konfesijai? Anglikānis
Vai esi garīdznieks?
Tava nodarbošanās? Strādāju reklāmas aģentūrā, studēju teoloģijas maģistrantūrā, rakstu.
Kur pašlaik dzīvo? Jūrmalā
Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
Jo man ir pozitīva personīgā pieredze ar sievieti mācītāju. Un nevaru atrast atšķirības, ko vīrietis mācītājs manā draudzē varētu darīt īpaši citādāk vai labāk.
Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
To pašu, ko vīriešiem, kas vēlas kalpot savai baznīcai – atrast efektīvāko, kontekstam piemērotāko, saviem talantiem atbilstošāko kalpošanas veidu.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
Sīraha gudrības grāmatā atrodamie
Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
 – uzspiediet, ja vēlaties noskatīties ierakstu

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Marku Aurēliju.

 

Gundars Bērzinš – vīrs, tētis, mācītājs

Vārds?    Gundars Bērziņš

Gundars Bērziņš labāk

Piederība konfesijai?  luterānis

Vai esi garīdznieks?  esmu mācītājs

Tava nodarbošanās?     mācītājs

Kur pašlaik dzīvo?   Ādaži, Latvija

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Mana pārliecība, pie kuras nenonācu strauji – luterisma teoloģijā nav šķēršļu sieviešu ordinācijai mācītājas amatā. Esmu ar skumjām vērojis, ka kalpošanā aicinātās sievietes netiek novērtētas Latvijā un bijušas spiestas savu aicinājumu piepildīt citās zemēs. Vēl mani novērojumi liek secināt, ka baznīcu vides, kur nav šādi ierobežojumi mācītāja amatam, ir daudz prieka un mīlestības piepildītākas, kā arī veselīgā konkurence uzlabo kalpojošo mācītāju kvalitātes. 

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Vispirms ir jāsaprot atšķirība starp “vēlēšanos” un “aicinājumu” un tad jāseko savai sirdsbalsij.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

139. psalms.

Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. 2 Tu zini – vai es sēdu vai ceļos – Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. 3 Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, 4 jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.
5 Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. 6 Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast.7 Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? 8 Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur.
9 Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, 10 tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu. 11 Ja es teiktu: galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma,- 12 tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība Tev būtu kā gaisma. 13 Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. 14 Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. 15 Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots.16 Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.17 Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums! 18 Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl arvienu pie Tevis. 19 Kaut Tu bezdievjus nokautu, ak, Dievs! Kaut asinskārie atstātos no manis! 20 Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par Tevi un kā Tavi ienaidnieki nelietīgi valkā Tavu Vārdu. 21 Vai lai es neienīstu tos, kas Tevi, Kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret Tevi ceļas? 22 Nīstin es viņus ienīstu, līdz galam viņi ir mani ienaidnieki. 23 Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, 24 un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?   Tu esi, Kungs (393)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Godīgi sakot, cenšos cilvēkus neapbrīnot. Tuvi ir visi tie cilvēku veikumi vēsturē, kur ir parādījusies cilvēcība –  uzupurēšanās vājo, apspiesto un netaisnības nomocīto labā.

Irma Kalniņa – konsultante un docente

Vārds?     Irma Kalniņa


Piederība konfesijai?     Luterāne

Vai esi garīdzniece?       Neesmu

Tava nodarbošanās?      konsultante, pasniedzēja, docente

Kur pašlaik dzīvo?       Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es neatbalstu diskrimināciju pret sievietēm. Sievietēm ir tādas pašas tiesības kādas ir vīriešiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Ļoti īsi: Domāju, ka mums ir vairāk jārunā par diskrimināciju. Mana pārliecība ir ka sievietei ir tik pat labas spējas būt mācītājai kā vīrietim. Nevajadzētu noliegt sievietēm tiesības kalpot Dievam, draudzei. Ja šodien baznīcas loma sabiedrībā ir apdraudēta—man tā liktos, kad 21gs. arhibīskaps Jānis Vanags darītu visu, lai nodrošinātu kristietības ilgtspēju Latvijā un nevis veicinātu diskrimināciju pret sievietēm.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nāk prātā 1.Korintiešiem 13.14. nodaļa

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Here I am, Lord; Teach me Thy way, Oh Lord (Māci Man Ticēt, Kungs)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Grūts jautājums – ir vairākas sievietes!!!

Tad būtu jāsadala pēc profesijām: zinātnieces (Marie Curie, Helen Keller); rakstnieces (Jane Austen, Aspāzija, Elza Stērste) politiskā varā (Vaira Vīķe Freiberga, Rosa Parks, Benazir Bhutto); mākslinieces (Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe, Elisabeth Lousie de Brun); Marija Magdalena

Archibīskape Lauma Zušēvica

Vārds?          Lauma Zušēvica

arh Lauma

Piederība konfesijai?          Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdzniece?            Jā

Tava nodarbošanās?           Archibīskape, Latvijas ev. lut. Baznīca ārpus Latvijas.

Kur pašlaik dzīvo?               Milvokos, Viskonsīnā, A.S.V.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
 1. Pārliecība, ka Dievs aicina gan vīriešu, gan sievietes.  Šī pārliecība pamatota Bībelē, Jēzus mācība par Dieva valstību un attieksme starp Jēzu un sievietēm, kā arī  kristietības visagrākā vēsturē.
 2. Mūsu Baznīcas vēsture.  Archibīskaps Matulis Latvijā, Archibīskaps Lūsis ārpus Latvijas, vēlāk Archibīskaps Gailītis un Archibīskaps Rozītis ordinēja sievietes un atbalstīja viņu kalpošanu gan draudzēs, gan pildot amatus Baznīcas vadības lokā.  Mani īpaši uzrunā tas, ka šie archibīskapi un tie, kas kalpoja, pildot citus Baznīcas vadības amatus Virsvaldē vai Konsistorījā, lēmumos pārvērta  latvju tautā gandrīz vai visiem pieņemto normu, ka,  sievietēm, gan vīriešiem  jāiegūst augstāka izglītība un intelektuāli, radoši  jāpiedalās savas tautas labklājības veikšanā.  Netikai šķiroti pēc dzimuma, tika izglītoti, sagatavoti, pārbaudīti un apstiprināti, līdzvērtīgi iekļauti kopējā Baznīcas darbā.
 3. Pašas pieredze, izjūtot Dieva aicinājumu, augot ticībā mūsu Baznīcas pavadībā.  Tā palīdzēja pārbaudīt manu aicinājumu.  Amatu brāļu atbalstu īpaši jutu kalpošanas sākumā.  Daudz ieguvu no viņu mācībām un gatavību uzklausīt arī manas domas.
 4. Pieredze draudzēs kuŗās esmu strādājusi patiesi apstiprina pārliecību, ka mūsu brāļi un māsas Kristū stāv gatavi kopā kalpot ar saviem mācītājiem, vai tie būtu vīrieši, vai sievietes, ja Kristus evaņģēlijs tiek patiesi sludināts Viņa žēlastības un mīlestības dzīvā Garā.
 5.  Attiecības ar citām Baznīcām un amata māsām, kas tik daudzās Baznīcās tiek ordinētas un līdzīgi kā pie mums LELBĀL, tiek ievēlētas augstākos amatos.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

 1. Neuzdodiet cerēt, neapstājaties atsaukties Dieva aicinājumam kalpot Viņam un līdzcilvēkiem.
 2. Atcerēties tās, kas pie Kristus tukšā kapa dzirdēja paša Pestītāja Jēzus pavēli, kad Jēzus tām sacīja: “Nebīstieties!  Ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie mani redzēs.”  (Mt. 28:10), vai vārdus ko Jēzus teica Marijai: “…dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem: es uzkāpju pie mana Tēva un jūsu Tēva un pie mana Dieva un jūsu Dieva.”  (Jņ. 20:17)
 3. Atceraties, ka neesat vienas.  Mēs lūdzam par jums un domās esam ar jums.  Mēs arī turpināsim darīt to, kas mūsu spēkos, lai jūs atbalstītu.   Mēs pateicamies par visu, ko jau pašas esat darījušas, informējot par to, kas notiek citās Baznīcās.  Pateicamies par to, kā jūs jau kalpojiet,  iegūstiet cieņu no tik daudziem Baznīcas locekļiem un sabiedrības, kuŗā dzīvojiet.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?    Ļoti grūts jautājums, varētu turpināt un turpināt. 
Jāņa ev. 15:9  Kā Tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā.”
Jesajas 43:1b  “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, Tu esi mans!”
Mateja ev. 28:20b “un, redzi, Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”
I Jāņa 4:16b:  “Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.”
Jāņa 14:27:  “Es jums atstāju mieru, savu mieru Es jums dodu.  Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas.”

 

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? To mīlestības spēku sveicu.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Jēzu.

Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis

Vārds?                             Elmārs Ernsts Rozītis

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Arch.emer. E E Rozītis ar Fēru salu bīskapu, Jógvan Fríðriksson

Piederība konfesijai?      Evaņġēliski luteriskai

Vai esi garīdznieks?        Jā

Tava nodarbošanās?       Mācītājs

Kur pašlaik dzīvo?           Esslingenā, Vācijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

 1.  tā atbilst Dieva Vārdam – Bībelei
 2.  tā ir dziļi latviska, atbilstot latviskai dzīves ziņai un ņemot vērā to, ka latvieši nekad nav bijuši garīgi atpalikuši
 3.  tā atbilst mūsu Baznīcas tradīcijai – visu mūsu agrāko ievērojamo archibīskapu pārliecībai; sevišķi tā bija sirds lieta archibīskapiem Matulim un Gailītim
 4.  tā mūs starptautiski vieno ar lielo vairumu no Reformācijas baznīcām

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

    Baznīcai vissvētīgāk kalpo, ja iekšēji un cik iespējams arī ārēji ļauj vadīties no Dieva un ne no baznīcas.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?    1.Jāņa vēstules 4: 16-19 (18: “Bailes nav mīlestībā”)

“16 Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. 17 Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. 18 Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. 19 Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?    Dienu, ko Dievs tev dod, sirds vērā liec!

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?      Jēzu.

Paldies!