Gundars Bērzinš – vīrs, tētis, mācītājs

Vārds?    Gundars Bērziņš

Gundars Bērziņš labāk

Piederība konfesijai?  luterānis

Vai esi garīdznieks?  esmu mācītājs

Tava nodarbošanās?     mācītājs

Kur pašlaik dzīvo?   Ādaži, Latvija

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Mana pārliecība, pie kuras nenonācu strauji – luterisma teoloģijā nav šķēršļu sieviešu ordinācijai mācītājas amatā. Esmu ar skumjām vērojis, ka kalpošanā aicinātās sievietes netiek novērtētas Latvijā un bijušas spiestas savu aicinājumu piepildīt citās zemēs. Vēl mani novērojumi liek secināt, ka baznīcu vides, kur nav šādi ierobežojumi mācītāja amatam, ir daudz prieka un mīlestības piepildītākas, kā arī veselīgā konkurence uzlabo kalpojošo mācītāju kvalitātes. 

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Vispirms ir jāsaprot atšķirība starp “vēlēšanos” un “aicinājumu” un tad jāseko savai sirdsbalsij.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

139. psalms.

Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. 2 Tu zini – vai es sēdu vai ceļos – Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. 3 Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, 4 jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.
5 Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. 6 Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast.7 Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? 8 Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur.
9 Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, 10 tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu. 11 Ja es teiktu: galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma,- 12 tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība Tev būtu kā gaisma. 13 Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. 14 Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. 15 Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots.16 Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.17 Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums! 18 Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl arvienu pie Tevis. 19 Kaut Tu bezdievjus nokautu, ak, Dievs! Kaut asinskārie atstātos no manis! 20 Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par Tevi un kā Tavi ienaidnieki nelietīgi valkā Tavu Vārdu. 21 Vai lai es neienīstu tos, kas Tevi, Kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret Tevi ceļas? 22 Nīstin es viņus ienīstu, līdz galam viņi ir mani ienaidnieki. 23 Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, 24 un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?   Tu esi, Kungs (393)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Godīgi sakot, cenšos cilvēkus neapbrīnot. Tuvi ir visi tie cilvēku veikumi vēsturē, kur ir parādījusies cilvēcība –  uzupurēšanās vājo, apspiesto un netaisnības nomocīto labā.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s