Irma Kalniņa – konsultante un docente

Vārds?     Irma Kalniņa


Piederība konfesijai?     Luterāne

Vai esi garīdzniece?       Neesmu

Tava nodarbošanās?      konsultante, pasniedzēja, docente

Kur pašlaik dzīvo?       Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es neatbalstu diskrimināciju pret sievietēm. Sievietēm ir tādas pašas tiesības kādas ir vīriešiem.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Ļoti īsi: Domāju, ka mums ir vairāk jārunā par diskrimināciju. Mana pārliecība ir ka sievietei ir tik pat labas spējas būt mācītājai kā vīrietim. Nevajadzētu noliegt sievietēm tiesības kalpot Dievam, draudzei. Ja šodien baznīcas loma sabiedrībā ir apdraudēta—man tā liktos, kad 21gs. arhibīskaps Jānis Vanags darītu visu, lai nodrošinātu kristietības ilgtspēju Latvijā un nevis veicinātu diskrimināciju pret sievietēm.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Nāk prātā 1.Korintiešiem 13.14. nodaļa

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Here I am, Lord; Teach me Thy way, Oh Lord (Māci Man Ticēt, Kungs)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Grūts jautājums – ir vairākas sievietes!!!

Tad būtu jāsadala pēc profesijām: zinātnieces (Marie Curie, Helen Keller); rakstnieces (Jane Austen, Aspāzija, Elza Stērste) politiskā varā (Vaira Vīķe Freiberga, Rosa Parks, Benazir Bhutto); mākslinieces (Frida Kahlo, Georgia O’Keeffe, Elisabeth Lousie de Brun); Marija Magdalena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s