Zilgme Eglīte – mācītāja

Vārds? Zilgme Eglīte

zilgme

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskā.

Vai esi garīdzniece? Ar prieku apliecinu, ka jā.

Tava nodarbošanās? Mācītāja Zviedrijas baznīcā un LELBĀL.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tam, vai pretendents var kandidēt kļūt par mācītāju vajadzētu būt atkarīgam tikai no tā, vai kandidāts

  • ir izjutis aicinājumu,
  • ir apveltīts ar talantiem kas nepieciešami draudzes aprūpei,
  • ir centīgi mācījies un ieguvis nepieciešamo izglītību.

Un nevis no kandidāta dzimuma.

Es īpaši atbalstu sieviešu ordināciju tāpēc, ka sievietes un vīrieši bagātina baznīcu ar savām dažādajām dotībām.  Esmu novērojusi, ka baznīcās, kurās ordinē sievietes, daudz prasmīgāki kļūst arī vīrieši mācītāji – varbūt mēs iemācāmies dziļāk izprast viens otru, varbūt saskarsme ar talantīgu un mērķtiecīgu pretējo dzimumu mūs motivē pilnveidoties un attīstīt savas stiprās puses.

Savulaik Teoloģijas seminārā bija homilētikas nodarbība, kur nolasīt savu mācību sprediķi pienāca kārta studentei Aīdai Prēdelei. Tas, kā viņa izvelējās rakstu vietu (”…un bija nakts”, Jņ 13:30) tas, kā viņa formulēja savu izpratni par cilvēcību, attīstīja domu un mūs uzrunāja,  bija klasi augstāks nekā jebkuram citam no mums. Teicama sprediķa paraugs kas paliek atmiņā uz mūžu.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Jūs esiet vajadzīgas!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Piemēram pamudinājums tik mātišķās metaforās kā: .. kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat ..” (1 Pēt 2).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Uzliec savas vieglās rokas,

aizver gurdās acis ciet,

Tu, kas visas sāpes, mokas,

saviem bērniem līdzi ciet. (477)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Cilvēks, saskarsmē ar kuru veidojās mani priekštati par Baznīcu, par tās  nepieciešamību Latvijas sabiedrībai, pirmie pozitīvie priekštati par draudzes gana darbu bija Kārlis Gailītis. Apbrīnoju. Ir brīži, kad atmiņas par to kā viņš raudzījās uz lietām dod man spēku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s