Garīdznieks Rīgā

pastor_pack_logo

Tava nodarbošanās? Pirmkārt, esmu mācītājs

 Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?            

Manuprāt, ir divi kristietības veidi. Klerikālā modelī mācītājs pilda priestera funkcijas, viņš ir garīgais tēvs, vai pat iespējams arī „guru” vai gudrs vīrs. Šajā modelī paši ticīgie ir „otras kārtas kristieši”, „nepilngadīgie kristieši”, kuriem vajag virzienu un vadību. Šajā modelī priesteris liturģiski un sakramentāli pieņem Kristus lomu liturģijas laikā. Tajā, iespējams, sieviešu ordinācija ir kulturāli un teoloģiski nepieņemama. Bet šīs modelis vairāk asociējas ar seno pagātni un šodien, pat konservatīvās baznīcās, kļūst par tradīcijas daļu un pārtrauc būt par dzīvu kristīgo pieredzi.

Otrais modelis ir balstīts uz protestantisma vispārējās priesterības principu, kurš apgalvo, ka visi ticīgie ir pilnvērtīgie kristieši, katrs no kuriem kalpo Dievam atbilstoši savam aicinājumam. Pirmais varētu pilnveidoties mākslā, otrais – amatniecībā, trešais – biznesā, ceturtais – apmācot citus, piektais – tieši esot par mācītāju. Bet pēc būtības visi viņi ir vienādi. Šajā modelī pilngadīgiem kristiešiem nav nepieciešams savs „guru”, kurš atklās viņiem Svēto Patiesību. Viņiem vajag brāli vai māsu, kurš kopā ar viņiem stāvēs klāt Dieva priekšā liturģijas laikā, kurš kalpos kopienai, daloties ar Dievu iedvesmotām un ar Dieva palīdzību īstenotām dāvanām. Šajā modelī vairs nav svarīgi, kāds dzimums ir cilvēkam, kuru piesauca kopiena un apstiprināja baznīca. Visas robežas ir pārvarētas Kristū, Kristū ir veidotā Jauna Kopiena, kurā vairs „nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.” (Galat 3:28)

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Laika ratu nav iespējams apstādināt. Jāturpina diskusija un jāparliecina virieši-priesteri, ka baznīcas nākotnes pamatā ir dievkalpojumu daudzveidība.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Tas Kungs ir Gars. Kur tā Kunga Gars, tur ir brīvība. (2. Korintiešiem, 3:17).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Segne und behüte uns durch Deine Güte; The Church Has One Foundation

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Gribu atcerēties vienkāršu latviešu luterāni, parastu cilvēku, brāli Bruno Rozentālu, kurš, atrodoties neparastajos Otrā pasaules kara apstākļos, izglabāja no holokausta 36 ēbrejus. Viņam ir piešķirta augstākā Latvijas balva; viņa vārds ir ienests Izraēlas „Taisnīgais starp tautām” sarakstā un iemūžināts ar piemiņas plāksni Vašingtonā. Mani vienmēr ir interesējuši stāsti, kad parastie cilvēki dara varonīgas darbības nāves bīstamības priekšā un izglābj citu cilvēku dzīvības. Mīlestība pret tuvāko, pat nāvēs drauda priekšā – vai šīs nav mūsu kristiešu vēstījums šai pasaulei?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s