Ilze Jansone -teoloģe un rakstniece

Vārds? Ilze Jansone
ilze Jansone

Piederība konfesijai? Esmu kristīta luterānismā un 6 gadus bijusi piederīga Rīgas Reformātu brāļu draudzei, taču šobrīd nesaistu sevi ne ar vienu konfesiju.
Vai esi garīdzniece?
Tava nodarbošanās? LU TF vadošā pētniece Sistemātiskās un praktiskās teoloģijas katedrā; rakstniece
Kur pašlaik dzīvo?   Rīgā
Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
Atbalstu, jo, manuprāt, jautājums par kalpošanu ir jautājums par aicinājumu un talantu, nevis par dzimumu.
Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
Ieteiktu allaž paturēt prātā evaņģēlijus, piemēram, atcerēties Lk 24:1-11 un neļaut institucionalizācijai vai cilvēciskiem aizspriedumiem aizliegt sekot savam aicinājumam.
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
Fil. 4:13  Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru

1 Kor. 13  Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. 2 Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. 3 Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. 4 Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. 5 Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. 6 Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. 7 Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
8 Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies.
9 Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. 10 Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. 11 Kad biju bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. 12 Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. 13 Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.
Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
“Ak, galva asiņaina” un “Jēzus, saule mana”
Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
Šķiet, nav tāda.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s