Klāvs Bērziņs – brūders

Vārds? Klāvs Bērziņš

Klāvs un Ieva
prāvests Klāvs ar prāvesti Ievu Graufeldi

Kur tu pašlaik dzīvo? Rīgā

Piederība konfesijai? Evaņģēliski luteriskai.

Vai esi garīdznieks? Tā jau saka!

Tava nodarbošanās? Latvijas ev.-lut. baznīcas ārpus Latvijas Vācijas mācītāju iecirkņa prāvests; Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs; pensionārs

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Jo man tā liekas pati par sevi saprotama lieta un man nav jāmeklē attaisnojumi Bībelē vai kur citur!

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Nāciet, bet Latvijā būs grūti!

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti  – kā nu nē : 1 Kor.16,13-14 (Esiet modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri! Viss jūsu starpā lai notiek mīlestībā.); Fil. 4,13 (Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Par Jēzu dziesmu vienu (195)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Mārtiņu Luteru!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s