Dace Balode – LU Teoloģijas fakultātes dekāne

Vārds? Dace Balode

Dace Balode pic

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? Teoloģijas fakultātes dekāne

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Jautājums šodien par sieviešu ordināciju vairs nevar būt, kāpēc tā ir atļaujama, bet uz kāda pamata kāds to vēl vai atkal grib aizliegt. Tam būtu jāatrod labi argumenti, kāpēc to vēl darīt un atsaukšanās un Bībeles tekstiem, kur sievietes tiek ieliktas pakārtotā lomā nav godīgs arguments, ja vien nepārņem arī citas tā laika sabiedrības struktūras, piemēram, verdzību. Tā laika draudze dažkārt pārņēma apkārtējās vides izpratni par dzimumu lomām un tāpēc arī sievietēm “bija jāklusē draudzē”, kā viņas to lielā mērā darīja sabiedrībā. Tagad sievietes drīkst runāt visur sabiedrībā, bet ienākot baznīcā viņām jāklusē – jāpieņem šī pakārtotā, reizēm otršķirīgā loma.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Teoloģijas studentēm gribu ieteikt raudzīties uz labiem piemēriem, sievietēm mācītāja amatā – tas ir brīnišķīgs iedvesmojums, lai sāktu domāt par savu aicinājumu.  Tām, kuras pacietīgi gaida uz izmaiņām – es nešaubos, ka tās nāks.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Rom 8:31 Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Dievišķīgā mīlestība

  1. Dievišķīgā mīlestība, Debess balva dārgākā, Mūsu sirdīs ienākdama, Dzīves ceļu pārmaina. Jēzu, mīlestības avots, Žēlastība mūžīgā, Nāc ar mieru, nāc ar prieku Katrā sirdī slāpstošā.
  2. Pildi, Kungs, ar savu Garu Tu ikvienu dvēseli, Tevī pieaugt lai mēs varam, Mieru mantot mūžīgi. Atņem prieku dzīvei lētai, Ticībai Tu sākums, gals; Lai mūs vada gaitā svētā Tava Labā gana balss.
  3. Dzīvei kas ir atjaunota Pestīšanas nopelnā, Esi, Jēzu, viņas rota, Mūžam gaišā cerība. Iet no spēka jaunā spēkā Lai ir mūsu cenšanās, Kamēr nāksim debess mājās, Žēlastībā dāvātās.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Ir daudzi, kuri var būt labi paraugi, un tomēr- tas ir un paliek Jēzus!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s