Mārtiņš Urdze – mācītājs

Vārds?     Mārtiņš Urdze

Mārtiņš U

Piederība konfesijai?    Evaņģēliski-luteriska

Vai esi garīdznieks?      Jā.

Tava nodarbošanās?    Mācītājs Liepājas Krusta draudzē un Liepājas Diakonijas centra vadītājs

Kur pašlaik dzīvo?        Liepājā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es uzskatu, ka Jēzus krusta priekšā mēs visi esam vienādi grēcinieki un caur ticību evaņģēlijam esam attaisnoti. Uz šī pamata pazūd mākslīgas robežas, kuras esam izveidojuši vadoties pēc tradīcijas, izdevīguma un apstākļiem. Jau Jaunā Derība skaidri parāda, ka arī sievietes tiek aicinātas sludināt evaņģēliju.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Neļaut sevi iedzīt stūrī, bet skaidri apzināties savu aicinājumu un vērtību Kristus priekšā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Nebīsties, jo es Tevi esmu atpestījis. Es Tevi esmu saucis pie Tava vārda. Tu esi Mans.” Jes. 43,1

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

1.Uzliec savas vieglās rokas,  Aizspied gurdās acis ciet,

Tu, kas visas sāpes, mokas Saviem bērniem līdzi ciet.

2. Lai tie dus, kas paguruši  Un, kam sirdī izmisums,

Tava sirds tak izlējusi Mīlestību pāri mums.

3. Vai tad var vairs sāpēt rētas, Naktī karstas as`ras līt.

Kad tu pacel rokas svētas  Un no viņām zvaigznes krīt.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Mahatmu Gandiju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s