Gita Putce -mācītāja sieva un mācītāja.

Vārds? Mans vārds ir Gita Putce

Gita Putce

Piederība konfesijai? Piederu pie evaņģēliski luteriskās konfesijas.

Vai esi garīdznieks/garīdzniece? Jā, esmu garīdzniece.

Tava nodarbošanās? Esmu mācītāja.

Kur pašlaik dzīvo? Dzīvoju Lielbritānijā un kalpoju Ziemeļanglijas un Mančesteras draudzēs.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Sieviešu ordinācija man liekas būt tik pat par sevi saprotama, kā atļaut sievietēm auto vadīt, jo manā uztverē sievietes un vīrieši ir līdzvērtīgi. Viņi nav vienādi, bet viens otru var bagātināt dažādos veidos.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

No manas pieredzes zinu, ka var ļoti dažādās lomās kalpot. Daudzus gadus darbojos vīram draudzē līdz kā mācītāja sieva. Tad mainījās dzīves situācija. Radās iespēja teoloģiskai izglītībai, un manī nobrieda doma, kļūt par mācītāju. Draudzes aicināta pārņēmu  atbildību jaunā lomā. – Man bija jāuzdrošinās un es uzticējos Dieva vadībai.

Kas ir Tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Mani ir pavadījuši vārdi: “Arī līdz jūsu vecuma dienām Es palikšu tas pats, Es jūs nesīšu, kamēr jūs topat sirmi. To Es darīju līdz šim un arī turpmāk Es to jums darīšu, Es jūs nesīšu un Es jūs izglābšu.”   Jes. gr. 46: 4. (Vecā tulkojumā, jaunais nav man tuvs)

Kas ir Tava mīļākā baznīcas dziesma?

Labprāt dziedu:

“Mans Dievs, kaut vaigu Tu gan slēpi, Kaut Tavi ceļi brīnišķi,

Es nebīstos, jo mātes klēpī Tu jau par mani domāji.

Tēvs, vadi mani mūžīgi, Kaut brīnišķi, bet svētīgi!”

Salomo Franka sacerēta bet Roberta Bērziņa atdzejota.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?  Nav izteikta tēla.

Mārtiņš Urdze – mācītājs

Vārds?     Mārtiņš Urdze

Mārtiņš U

Piederība konfesijai?    Evaņģēliski-luteriska

Vai esi garīdznieks?      Jā.

Tava nodarbošanās?    Mācītājs Liepājas Krusta draudzē un Liepājas Diakonijas centra vadītājs

Kur pašlaik dzīvo?        Liepājā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Es uzskatu, ka Jēzus krusta priekšā mēs visi esam vienādi grēcinieki un caur ticību evaņģēlijam esam attaisnoti. Uz šī pamata pazūd mākslīgas robežas, kuras esam izveidojuši vadoties pēc tradīcijas, izdevīguma un apstākļiem. Jau Jaunā Derība skaidri parāda, ka arī sievietes tiek aicinātas sludināt evaņģēliju.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Neļaut sevi iedzīt stūrī, bet skaidri apzināties savu aicinājumu un vērtību Kristus priekšā.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

“Nebīsties, jo es Tevi esmu atpestījis. Es Tevi esmu saucis pie Tava vārda. Tu esi Mans.” Jes. 43,1

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

1.Uzliec savas vieglās rokas,  Aizspied gurdās acis ciet,

Tu, kas visas sāpes, mokas Saviem bērniem līdzi ciet.

2. Lai tie dus, kas paguruši  Un, kam sirdī izmisums,

Tava sirds tak izlējusi Mīlestību pāri mums.

3. Vai tad var vairs sāpēt rētas, Naktī karstas as`ras līt.

Kad tu pacel rokas svētas  Un no viņām zvaigznes krīt.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Mahatmu Gandiju.