Archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis

Vārds?                             Elmārs Ernsts Rozītis

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Arch.emer. E E Rozītis ar Fēru salu bīskapu, Jógvan Fríðriksson

Piederība konfesijai?      Evaņġēliski luteriskai

Vai esi garīdznieks?        Jā

Tava nodarbošanās?       Mācītājs

Kur pašlaik dzīvo?           Esslingenā, Vācijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

  1.  tā atbilst Dieva Vārdam – Bībelei
  2.  tā ir dziļi latviska, atbilstot latviskai dzīves ziņai un ņemot vērā to, ka latvieši nekad nav bijuši garīgi atpalikuši
  3.  tā atbilst mūsu Baznīcas tradīcijai – visu mūsu agrāko ievērojamo archibīskapu pārliecībai; sevišķi tā bija sirds lieta archibīskapiem Matulim un Gailītim
  4.  tā mūs starptautiski vieno ar lielo vairumu no Reformācijas baznīcām

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

    Baznīcai vissvētīgāk kalpo, ja iekšēji un cik iespējams arī ārēji ļauj vadīties no Dieva un ne no baznīcas.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?    1.Jāņa vēstules 4: 16-19 (18: “Bailes nav mīlestībā”)

“16 Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. 17 Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē. 18 Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. 19 Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?    Dienu, ko Dievs tev dod, sirds vērā liec!

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?      Jēzu.

Paldies!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s