Rudīte Losāne – mācītāja de facto

Vārds? Rudīte Losāne

rudite_ordenis3_63-500x300

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece? mācītāja de facto

Tava nodarbošanās? kapelāne, LELB evaņģēliste, LLSTA prezidente

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, tāpēc, ka gandrīz pirms divdesmit gadiem esmu saņēmusi sirdī aicinājumu mācītājas amatam, ar kuru sākumā pat ilgstoši cīnījos, jo nekā nespēju to ielāgot savā pasaules uzskatā, kuru tajā laikā ietekmēja manas laicīgās aktivitātes un oficiālā nostāja Latvijas luterāņu baznīcā. Taču aicinājums kļuva arvien spēcīgāks un ienesa nopietnas korekcijas manā dzīves gājumā, kā dēļ par 180 grādiem pārmainījās visa mana dzīve, mana apziņa, vai, kā Rakstos teikts, – “sirdsprāts”, un tagad esmu tā, kas es esmu. Kaut arī savā baznīcā es nevaru tikt ordinēta garīgā amatā, jo tāda pašreiz ir baznīcas oficiālā nostāja, ar drošu prātu, patiesu ticību un uzticību Trīsvienīgam Dievam, atzīstot Bībeli kā patiesu Dieva Vārdu, varu apliecināt, ka sievietes kalpošana ordinētā amatā kristīgo kopienu dara stiprāku un bagātāku. Savā dzīvē piedzīvoju realitātē to, ko Pēteris un apustuļi teica Augstajam priesterim:

“Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem”( Ap.5:29).

Studējot teoloģiju un reliģiju zinātni, arvien vairāk iepazinos ar dažādām kristiešu Svēto Rakstu interpretācijām un personīgi sev no jauna atklāju jau sen pētniecībā zināmu patiesību, ka tieši Bībeles interpretācijas veids un uz tā pamata izstrādātās doktrīnas vai teoloģiskās nostādnes veido Baznīcas attieksmi pret vai par sieviešu ordināciju. Mani vairāk pārliecināja teoloģija, kas baznīcu skaidro kā garīgu kopienu, kura ir atvērta un kurā Dievs aicina gan vīriešus, gan sievietes kalpot dažādos amatos, piešķirot tiem kalpošanas dāvanas. Kaut arī pašreiz LELB jautājums par sieviešu ordināciju, metaforiski runājot, piedzīvo “tumšos viduslaikus”, es ticībā raugos nākotnē un esmu droša, ka šis fundamentāli konservatīvais periods Latvijas luterāņu baznīcā reiz beigsies un mēs ne tikai formāli, bet jau atjaunoti iekļausimies luterāņu saimē – Pasaules luterāņu federācijā. Un objektīvu šī laika izvērtējumu dos vēsturnieki, kas arī atbildēs uz jautājumu: “Quo vadis Latvijas evaģēliski luteriskā baznīca””.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Vispirms gribu pateikties tām Latvijas sievietēm, kuras devušās kalpot ordinētos amatos ārpus Latvijas. Paldies, ka jūs esat atsaukušās Dieva aicinājumam, nevis to noraidījušas nevēlamu apstākļu dēļ. Jūs mani un daudzas citas, kuras pastāv par sieviešu ordinācijas atjaunošanu LELB, patiesi iedvesmojat.

Sievietēm, kuras LELB kalpo par mācītāja pienākumu izpildītājām vai evaņģēlistēm un bieži dara to pašu darbu ko mācītāji, tikai ne ar tām sociālajām, finansiālajām un juridiskajām pilnvarām un garantijām, kādas piešķirtas mācītājiem vīriešiem, un kuras nedrošības, baiļu, vai kāda cita iemesla dēļ nav vēl skaidri apliecinājušas savu nostāju SO jautājumā, gribu teikt – atzīstiet patiesību un tā jūs darīs brīvas.

Sievietēm, kuras citās Latvijas baznīcās kalpo ordinētos amatos, gribu pateikties par jūsu kalpošanu, kas ir apliecinājums tam, ka sieviete garīgā amatā baznīcu bagātina dievlīdzībā un dara stiprāku. Un sievietēm, kuras sirdī saņēmušas aicinājumu kalpot savai baznīcai garīgā amatā, vēlos apgalvot,- Neizbīstieties, ja tas pašreiz nesaskan ar baznīcas oficiālo nostāju. Jūs esat kristīgās baznīcas cerība kopā ar vīriešiem veidot patiesi garīgu, līdztiesīgu un dzīvu kristīgo kopienu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Efeziešu 2:8-10

“Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Tā ir dziesma, kuras melodija ir no Ludviga van Bēthovena devītās simfonijas, ar Henry van Dyke vārdiem. Tos man reiz uzticēja tulkot no angļu valodas Baptistu dziesmu grāmatai.

1.Prieka pilni Tev mēs dziedam,

Tevi, Kungs, mēs pielūdzam.

Sirdis veras tā kā ziedi

Un kā bites saulē san.

2. Kliedē grēka melnās tūces,

Aizdzen šaubu ēnu prom.

Tevī prieks nekad nav trūcis,

Tu mums dienas gaismu dod.

3. Slavē Tevi priekā zvaigznes,

Zeme, jūra, debess jums.

Un līdz tronim slavu aiznes

Eņģeļi, kas dzied ar mums.

4.Lauki, meži, lejas, kalni,

Ziedu pļavas, jūra dzied.

Tērgā putni, čalo strauti,

Slavē Tevi vienuviet.

5. Daudz Tu piedod! Tavas rokas

Vienmēr svētī, vienmēr dod.

Tu mums dzīves prieka avots,

Tevī sirdis laimi rod.

6.Dārgais Tēvs un Jēzu, brāli,

tikai vienu lūdzam sev:

Māci mūs kā otru mīlēt –

Mīlošie, tie pieder Tev.

7. Kopā sauc mūs varens koris,

Rīta zvaigznes dziesmu sāk!

Un pats Dievs ar maigām rokām

Slavas kori vadīt nāk.

8. Vadi mūs no malu malām

Augšup saules virzienā,

Lai mēs varam iet līdz galam,

Slavēt Tevi godībā!

Šo dziesmu pirmo reizi dzirdēju dziedam baznīcā LELBA XIV sinodes atklāšanas dievkalpojumā, kad pamīšus dziedāja vīri un sievas, bet beidzamo pantu – visi kopā. Tas patiešām bija varens Dieva diriģēts koris.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Viennozīmīgi – Jēzus persona. Viņš mani iedvesmo, Viņam es ticībā sekoju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s