Raitis – garīdznieks, kurš vēlas lietas un jautājumus risināt ar mīlestību

Vārds?   Raitis Jākobsons
Raitis altārā

Piederība konfesijai?   luterāņu

Vai esi garīdznieks?  Jā
Tava nodarbošanās?  Kalpoju draudzēs kā draudzes mācītājs
Kur pašlaik dzīvo?   Latvijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?

Vispirms gribu sacīt, ka jautājums par sieviešu ordināciju nav aplūkojams LELB Satversmes ietvaros. Tādēļ  no vienas puses neatbalstu ierosinātos grozījumus LELB Satversmē. No otras puses uzskatu, ka nav Bībelē tāda panta, kas liegtu sievietēm tieši tikt ordinētām mācītāja amatā.
LELB jau ilgāku laiku piekopj praksi, ka evaņģēlista amatā ļauj kalpot sievietēm, kuras daudzās draudzēs pilda tieši mācītāja amata pienākumus tikai ar starpību, ka nevar laulāt, iesvētīt par draudzes locekļiem un konsekrēt Svēto Vakarēdienu.  Kalpojot draudzēs, slimnīcās un cietumos kā evaņģēlistes viņas nes daudz augļu, jo daudzu cilvēku dvēseles tiek mantotas Dieva valstībai. Ja sievietes nevarētu ieņemt šo amatu, tad neviena luterāņu Baznīca pasaulē neordinētu sievietes par mācītājām. Jautājums šeit vairāk ir par tradīciju un Svēto Rakstu interpretācijas metodi, kādu piekopj attiecīgā luterāņu Baznīca. Domāju, ka problēma ir tajā, ka sievietes kalpojot kā mācītājas var radīt konkurenci mācītājiem vīriešiem un to viņi vienkārši nevēlas pieļaut. Ja sievietes varētu kalpot kā mācītājas, tas nestu daudz svētības draudzēm, jo mācītāja uzdevums ir mantot pēc iespējas vairāk cilvēku Dieva valstībai.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai Baznīcai?

Nezaudējiet drosmi savā kalpošanā un ticiet, ka Dievs redz katra mūsu sirdi un katras jūsu patieso kalpošanu.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants?

Mateja 19;19  “Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu”.

Kas ir tava mīļākā Baznīcas dziesma?

Dziesma  Nr 341 Ņem mani gūstā Kungs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Mazo Caķeju, kurš bija tik neatlaidīgs, ka uzkāpa kokā, lai varētu redzēt un satikt Jēzu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s