Grāmatvede

bookkeeper

Piederība konfesijai? Kristīta un iesvētīta luterāņu baznīcā

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? Grāmatvede

Kur pašlaik dzīvo? Lielbritānijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Ir laiks atzīt un atbalstīt sieviešu ordināciju. Baznīcai, manuprāt, būtu bijis jābūt tai institūcijai, kas neiedala, nevērtē un neskata dzimumus atsevišķi. It sevišķi mūsdienās. Lai arī pastāv dzimumu vienlīdzība gan darba vietās, gan politikā, uc. bieži vien tā ir noteikta tikai uz papīra. Baznīca kā institūcija varētu būt lielisks piemērs. Baznīca ar savu lēmumu var vai nu attīstīt vai tieši pretēji- graut vienlīdzības attīstību. Ikvienam cienīgam cilvēkam, kas vēlas kalpot baznīcai būtu jābūt vienlīdzīgām iespējām to darīt un dzimums noteikti nedrīkst būt iemesls tam vai tas ir atļauts vai nē. Baznīcai būtu jāseko līdzi tieši cilvēka raksturiezīmēm, cilvēka vēlmei kalpot baznīcai, Dievam un draudzei, dzimums šeit ir mazsvarīgs.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Esmu iepazinusi vienu sievieti mācītāju, kā arī bijusi pāris citos dievkalpojumos, kurus vada sievietes. Esmu ieklausījusies gan vīriešu, gan sieviešu vadītos dievkalpojumos un tomēr sieviešu vadītie mani uzrunā nedaudz citādi. Jūtos draudzei un baznīcai tuvāka.

 Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Pašreiz mani uzrunā Salamana pamācības.

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Ļoti patīk Ziemassvētku dziesmas. Vismīļākais ir Mums bērniņš šodien piedzimis (Coventry Carol)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Nebūs vēsturiskais, bet ļoti uzrunā Malala Jusafzai- fantastiska iedvesma.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s