Artūrs Hansons – teologs un redaktors

Vārds? Arturs Hansons
 Arturs
Piederība konfesijai?evangelisch
Vai esi garīdznieks?
Tava nodarbošanās? grāmatu redaktors, korektors
Kur pašlaik dzīvo?Rīgā
Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?
Augšāmcelšanās pirmajām lieciniecēm eņģeļi pavēlēja iet pie mācekļiem un vēstīt par Jēzus augšāmcelšanos – kurš gan varētu pēc tam to aizliegt? Būtu ļoti žēl, ja viņas nebūtu klausījušas un augšāmcelšanās vēsts beigtos ar Mk 16,8 (“Iznākušas no kapa, tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās.”)
Līdz ar Lutera uzsvērto visu kristiešu priesterību te ir abas galvenās mācītāju kalpošanas daļas – vārdi un sakramenti.
Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
Apd 5,38–39; “Tādēļ es jums tagad saku: lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, tad tas iznīks; bet, ja tas ir no Dieva, tad jūs tos nevarēsit iznīcināt; pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskata par Dieva pretiniekiem!”
Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
Vēstule filipiešiem, 2. nodaļa
Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
Piemēram, “Ceļa spieķis dārgs un svēts”
Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
Var minēt Augustīnu un Aristoteli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s