Tālis Rēdmanis – mācītājs Vācijā

Vārds? Tālis Rēdmanis

Tālis R

Piederība konfesijai?  Evaņģēliski luteriskā

Vai esi garīdznieks?  

Tava nodarbošanās?

Berlīnes un Hamburgas latviešu draudžu mācītājs, www.baznica.de administrators

Kur pašlaik dzīvo? Berlīnē, Vācijā

Kāpēc atbalsti sieviešu ordināciju?

Bauslība ir akmenī kalta, Evaņģēlijs – sirdī rakstīts. Derības maiņas brīdis no vecās uz jauno ir Kristus Augšāmcelšanās. Jaunā derība sākas ar Kristus tukšo kapu, un jau tur – pirmajā Jaunās derības rītā, Kristus kapa vietā Dieva eņģelis, uzrunājot sievietes, aicina tieši viņas iet un pasludināt Kristus augšāmcelšanās vēsti mācekļiem – tiem, kuri ar Kristu bijuši līdz tam. Jaunā derība starp Dievu un cilvēku ir daudz vairāk kā tikai neliels pagrieziens pasaules garīgo pieredžu straumē, kā maza korekcija iepriekšējā tempļa un priesteru kalpošanā. Tas ir brīdis, kad viss top jauns! Dievs visu dara jaunu ik mirkli! Tā ir prātam neaptverama pārmaiņa, kuras lielumu un daudzšķautņainību mēs katru dienu piedzīvojam no jauna. Tamdēļ saredzu sieviešu kalpošanu līdzvērtīgu vīriešu kalpošanai kā neatņemamu Jaunās derības daļu un Kristus aicinājuma piepildījumu.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Mans vēlējums Jums, mīļās māsas, izteikts apustuļa Pāvila vārdos: „Sludini Dieva vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā, atmasko, norāj, iedrošini ar neatlaidīgu pacietību un mācīšanu. Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet, savas iekāres dzīti, pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdei. Viņi novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies mītiem. Bet tu esi ar skaidru prātu visās lietās, paciet ļaunumu, dari evaņģelizācijas darbu, veic savu kalpošanu.“ (2.Ti.4:2-5)

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

„Redzi, es visu daru jaunu…“ (Atkl.21:5)

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Ik jaunu gadu patīk ievadīt ar novadnieces, pirmās latviešu garīgās dzejnieces Bormaņu Annas vārdiem Mārtiņa Lutera dziesmā „Kungs, palīdzi, mans Radītājs“. Bet, neatkarīgi no gada laika, vistuvākā un mīļākā ir Jana Sibeliusa un Tirzmalietes „Ved mani, Dievs“.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Ik pa laikam ar dziļu apbrīnu atgriežos pie Ābrahama, bet, ja kādi teiks, ka būtu nepieciešams vēsturiski tuvāks un apbrīnai precīzāk izzināms, tad tas ir Mārtiņš Luters.