Valdis Tēraudkalns – profesors

Vārds? Valdis Tēraudkalns

VT īstais

Piederība konfesijai? Anglikānis

Vai esi garīdznieks?

Tava nodarbošanās? Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesors baznīcas un reliģiju vēsturē

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Pirmkārt, zinu no vēstures un no personīgas saskārsmes, ka ir daudz sieviešu-mācītāju, kuras ļoti labi veic savus amata pienākumus. Vai tiešām visus šos plusus pārsvītro tas, ka viņas nav piedzimušas par vīrieti? Otrkārt, es neredzu pamatotus argumentus sieviešu ordinācijas noliegumam, jo jebkura Bībeles interpretācija ir kontekstuāla, atkarīga no laika un vietas, kurā dzīvojam. Bībeles tekstu daudzveidībā baznīcai jāmeklē idejas un prakses, kuras cilvēkus iekļauj nevis atgrūž, bet dara par kopienu, kurā taisnīgums, cieņa un vienlīdzība nav tikai tukši vārdi, kuriem seko “jā, bet..” Treškārt, sieviešu ordinācija ir saskaņā ar vispārējās priesterības ideju protestantismā.                                                         

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Meklēt vairāk ekumenisku kontaktu ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem Latvijā un ārpus tās, veicināt teoloģiskas debates par baznīcu mūsdienu pasaulē un konkrēti Latvijā. Sieviešu ordinācija ir tikai viens no daudzajiem jautājumiem par to, kādā mērā hierarhiskās struktūras, kas dzimušas viduslaikos un vēl agrāk, atbilst mūsdienu vajadzībām. Jaunās derības teksti nepiedāvā vienotu izpratni par garīgo amatu. Līdz ar to manuprāt katras lokālās draudzes ziņā jaatstāj izvēle par vai pret sieviešu ordināciju. Tas nav nekas jauns – virkne dažādu konfesiju baznīcu ar decentralizāciju cenšas saglabāt paturēt kopā citādi tik atšķirīgi domājošus cilvēkus. Kapēc mums jauzņemas Dieva loma?

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Rom 8:38-39: Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Man žēlastība dāvāta (Amazing grace)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Džeina Ostina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s