Ilze Ķezbere-Haerle – Minhenes draudzes mācītāja, teoloğiskās literatūras tulkotāja

Vārds? Dr. Ilze Ķezbere-Härle

Ilze_Kezbere_Harle

Piederība konfesijai? Evaņğēliski luteriskā

Vai esi garīdzniece? Mācītāja

Tava nodarbošanās? Pilna laika Garīgā aprūpētāja senioru rezidencē Štutgartē, Minhenes latviešu draudzes mācītāja. Esmu arī teoloğiskās literatūras tulkotāja no vācu uz latviešu valodu (izdevniecībā “Klints” iznākušās grāmatas: “Evaņğēliskās teoloğijas pamatteksti no Šleiermahera līdz mūsdienām”, “Galilieša ēnā. Stāsts par Jēzu un viņa laiku”, “Es ticu. Apustuļu ticības apliecinājuma komentārs”)

Kur pašlaik dzīvo? Vācijā pie Štutgartes

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Tāpēc, ka Dieva Svētais Gars ir kā vējš, kurš pūš kā gribēdams (Jāņa ev. 3,8). Viņš nav pakļauts ne dzimumu, ne tautību ierobežojumiem, ja viņš kādu aicina sludināšanas un mācīšanas un draudzes vadības darbā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Pirmajā vietā vēlēties kalpot Dievam, tad prasīt viņam, kurā vietā un kurā amatā kalpot (skat Psalmu 32,8: Tā saka tas Kungs: „Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es par tevi turēšu nomodā savu aci.“).  Lielākā daļa uzdevumu ir ikdienišķi.  Izšķirošos brīžos apzināti nodot sevi Dieva rokās: arī mūsdienās Dievs sūta savus eņğeļus/vēstnešus (lielākotiesu bez spārniem), kas krustojumā parāda ceļu, cietumā atslēdz durvis un tuksnesī iedod dzert un ēst, ja cilvēkam ir uzticēts kāds Dieva uzdevums.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Apustuļu darbu grāmata 1,8: “Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī” (Nr. 401,1-3; Žana Sibeliusa mūzika, Tirzmalietes vārdi)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Corrie ten Boom (1892-1983), holandiešu evaņğēlisti, kura 50 gadu vecumā pēc represijām jūdu glābšanas dēļ ceļoja pa pasauli, liecinot par Dieva vadību un sludinot piedošanu Kristus dēļ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s