Varis Bitenieks – mācītājs

Vārds? Varis Bitenieks

varis

Piederība konfesijai? Esmu uzņemts LELBĀL kopā ar savām draudzēm. Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudzē maksāju fiksēto draudzes locekļa nodokli. Ar piederību LELBĀL tātad piederu arī Pasaules luterāņu federācijai. Vienkārši sakot esmu luterānis.

Vai esi garīdznieks? Esmu ordinēts 1999.gada 4.martā iekš LELB, Rīgas Doma baznīcā.

Tava nodarbošanās? Esmu pilnas slodzes draudžu mācītājs autonomajās evaņģēliski luteriskajās draudzēs. Un vēl esmu 10 gadus strādājis ceļu būvē par bruģētāju, celtnieku un ceļu strādnieku.

Kur pašlaik dzīvo? Aizputē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tādēļ, ka Kristus ir pavēlējis saviem mācekļiem ( un es tāds esmu caur savām kristībām): „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tās tautas tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis…” (Mt.27: 18-20). Šie ir ļoti svarīgi un nopietni vārdi Bībelē, jo šeit ir pateikts kas ir baznīcas(soma Kristī (Kristus miesa)) uzdevums. Kāpēc ir būvētas baznīcu ēkas, kādēļ ir draudzes, to īpašumi, teoloģiskā izglītība, kapelānu darbs, ziedojumi, diakonija, svētdienas skolas un daudz kā cita. Viss izriet no šīs Kristus pavēles un kristiešiem tā ir jāievēro. Neordinēt sievietes nozīmē atsacīties no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Luterāņu mācītāja(as) galvenais uzdevums ir sludināt Dieva Vārdu un izdalīt Sakramentus. Tas izriet no Augsburgas ticības apliecības un M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Ja kāda luterāņu baznīca atsakās ordinēt sievietes, tad tā atsakās no sava pamata – no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas, no pastorālā darba vai tuvākmīlestības uz ko balstās visas evaņģēliski luteriskās baznīcas visā pasaulē. Tad šī „Baznīca” saka, ka ir kaut kas svarīgāks par dvēseļkopšanu un kalpošanu savam tuvākajam. M. Lutera teoloģija tai ir sveša. Ja es neatbalstītu sieviešu ordināciju, tad es nostātos pret evaņģēlisko Baznīcu pret tās dogmatiku un sistemātisko teoloģiju, ko esmu mācījies gan Latvijas, gan Heidelbergas universitātēs. Neordinēt sievietes nozīmē viņas diskriminēt un tas ir antikonstitucionāli. Tas ir pret Latvijas Republikas Satversmi un Eiropas cilvēktiesībām.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Es priecājos un esmu kopā ar Jums un pateicos Dievam par visu, ko Jūs man esat devušas kā savam brālim Kristū. Un es ceru, ka mēs piedzīvosim vēl daudz skaistu brīžu mūsu kopīgā ceļā pretim Jaunajai Jeruzalemei

Atcerieties vienmēr, ka esat kristītas un esat Kristus miesa(soma Kristū). Jūsu uzdevums ir formulēts (Mt.ev.27:18-20). Nenonieciniet sevi un lai tālu jo tālu no Jūsu sirdīm ir šaubas par sevi. Man pašam vajadzēja daudz gadu, lai es saprastu, ka Kristus evaņģēlijs ir tāds, kas darbojas ap mani, manos līdzcilvēkos, draudzēs un sabiedrībā. Svarīgi ir palikt šai mīlestībā par to runāt, vēstīt citiem, arī tiem, kas pret Jums izturas naidīgi. Latvijā ir tik daudz daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo cilvēki, kurus vajag uzrunāt un pastorāli aprūpēt – ar Vārdu un Sakramentu. Tas ir Baznīcas(gan mans, gan Jūsu) uzdevums un to vienlīdz labi var izdarīt kā vīrietis, tā sieviete. Neaizmirstiet šo pašu galveno uzdevumu. 27.februāra konferencē uz manu jautājumu: „Kādu Jūs redzat luterāņu baznīcas nākotni tieši Latvijā?”Aivita Putniņa(konferences lektore) atbildēja: „Tā nākotne ir Jūsu rokās”. Ņemiet šos vārdus sev sirdī un ticiet, ka tie nav tukši vārdi – tie tika izteikti publiski un Dieva Vārds saka tā: „Kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tā būs ar manu Vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis atpakaļ nepiepildīts (Jes.55:10-11).

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jāņa ev. 5:17 „Mans Tēvs vēl aizvien strādā un arī es strādāju”. Un vēl Jēzus vārdi: „Debesu Valstība nenāk ārēji redzamā veidā”.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Tā viennozīmīgi ir Dz.gr.(1992.g.) 503. dziesma „Mācaities no puķēm laukā”.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Tā no pēdējiem 200 gadiem tie ir rakstnieks Fjodors Dostojevskis, filozofs Merabs Mamardašvili un futbolists Djego Armando Maradonna.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s