Agrita Staško – mācītāja pienākumu izpildītāja

Vārds? Agrita Staško

agrita

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, neesmu ordinēta

Tava nodarbošanās? Skolotāja, LELB evanģēliste, kalpoju 2 draudzēs kā mācītāja pienākumu izpildītāja

Kur pašlaik dzīvo? Latvija, Kuldīga

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

No pieredzes varu teikt, ka  sievietes kalpošana var nest  lielas svētības draudzēm.  Sievietes spēj gan mācīt, gan  sludināt Evaņģēliju. Veicot  pastorālo aprūpi, ir  daudz iejūtīgākas, spēj uzklausīt un mierināt. Daudzi cilvēki,  arī ārpus draudzēm  atzīst, ka nonākot dzīves sarežģījumos,  labprātāk izvēlas sievieti kā garīgo aprūpētāju.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Jautājums par kalpošanu ir jautājums par aicinājumu, tāpēc paliksim pazemībā pie Kristus kājām, cerot un gaidot uz Viņu.

“ Ļai Kristus, mūsu Kungs, palīdz mums visiem ar savām pārbagātajām žēlastībām, ka mēs saprastu Viņa  svēto gribu un varētu to pilnībā izpildīt.”

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Dieva vārdu un baušļu svētība.  (119.Psalms) Salamana pamācības uc.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

  1. Māci man ticēt Kungs. 92b Nāc pie krusta savās bēdās, 401. Ved mani Dievs.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu Kristu un Māti Terēzi un viņas pašaizliedzīgo kalpošanu “vismazākajiem”.

PS – Ļoti skaista filmiņa par Agritu Staško: šeit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s