Kristīne Vanaga – Kapelāne, evaņģēliste

Vārds? Kristīne Vanaga

kristne_vanaga2

Piederība konfesijai? Luterāne

Vai esi garīdzniece? Nē, neesmu ordinēta. Esmu LELB evaņģēliste, kapelāne.

Tava nodarbošanās? Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne.

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā, Latvijā.

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Kad es kļuvu par kristieti, es pirmos 10 gadus biju pret sieviešu ordināciju, jo divas galvenās rakstu vietas (1. Korintiešiem 14:34; 1. Timotejam 2:12), kuras lieto argumentācijā pret sieviešu ordināciju, sapratu burtiski.

Vēlāk iedziļinoties, pētot sīkāk šīs rakstu vietas, sapratu, ka

  1. vēstulē korintiešiem ir aicinājums ievērot kārtību dievkalpojumu laikā un nesarunāties;
  2. vēstulē Timotejam šo pantu nevar izraut no konteksta, bet ir jālasa visa nodaļa. Pēdējā nodaļas pantā ir apgalvojums, ka sieviete tiek pestīta caur bērnu dzemdēšanu. Ja šo pantu uztver burtiski, tas ir pretrunā ar evaņģēliju, ar pārējo Bībeles tekstu. Tas man ļāva ieraudzīt, ka visai nodaļai ir jāmeklē zemteksts jeb cita jēga. Kāda? Man ir daži varianti, bet es vēl meklēju atbildi.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Lūdziet Dievu, lai Viņš Jūs ieliek īstajā vietā, kur Jūs varēsiet Viņam kalpot – par evaņģēlistēm, kapelānēm u.c.

Neraizējieties, ka pagaidām LELB neordinē sievietes! Es uzskatu, ka amata nosaukums nav tik svarīgs, kā iespēja sludināt, vadīt dievkalpojumus, sniegt pastorālo palīdzību.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

„Sludini Dieva vārdu, esi gatavs to darīt gan laikā, gan nelaikā…” 2.Tim. 4:2

„Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.” Ps. 127:1

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Mirstīgie šai brīdī klusē (43); Ceļa spieķis dārgs un svēts (354); Kad redzu, Dievs (155).

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu, kas ir Kristus.