Andreta Līvena -teoloģe, kapelāne, pasniedzēja

Vārds? Andreta Līvena
Andreta pukes
Piederība konfesijai? Manas mājas ir Sv. Pestītāja Anglikāņu draudze

Vai esi garīdzniece? Vēl neesmu

Tava nodarbošanās? Teoloģe, kapelāne, pasniedzēja

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?
Es atbalstu abu dzimumu ordināciju, jo caur kristību mēs visi topam Dieva bērni, ietērpti Kristū – visi esam viens Jēzu Kristū (sal. Gal. 3). Caur kristību visi esam aicināti uz vispārējo priesterību, un dažus Dievs aicina uz ordinēto kalpošanu savā Baznīcā. Izšķirošais ir Dieva aicinājums, nevis dzimums. Dievu nevaram ielikt savos rāmjos. Svētais Gars darbojas, vada un uzrunā, aicinot mūs piedalīties Dieva misijā šajā pasaulē.

Es atbalstu arī tāpēc, ka esmu pateicīga par tik daudzām mācītājām sievietēm, ko man ir bijusi iespēja iepazīt un kas man ir palīdzējušas augt Dieva mīlestībā un ar paļāvību klausīties Dieva aicinājumā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?
Es pati bieži atgriežos pie eņģeļa vārdiem Marijai: ” Nebīsties, Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva.” Un arī: “Dievam nekas nav neiespējams.”

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?
“Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni un tādi arī esam” (1. Jāņa vēstule 3:1).

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?
“Let us build a house where love can dwell and all can safely live,
a place where saints and children tell how hearts learn to forgive.
Built of hopes and dreams and visions, rock of faith and vault of grace;
here the love of Christ shall end divisions:
All are welcome, all are welcome, all are welcome in this place.”

(Tulkojums:
Celsim māju, kur mīlestība var mājot un visi var droši dzīvot,
vietu, kur svētie un bērni stāsta, kā sirdis mācās piedot
Celta no cerībām, sapņiem un vīzijām, ticības klints un žēlastības velve;
šeit Kristus mīlestībā beidzas visas šķelšanās:
Visi ir gaidīti, visi ir gaidīti, visi ir gaidīti šajā vietā.)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?
Mani iedvesmo Marija un viņas “jā” Dieva aicinājumam, kas man dod drosmi un paļāvību dažādu šķēršļu un neiespējamību priekšā.

 

Varis Bitenieks – mācītājs

Vārds? Varis Bitenieks

varis

Piederība konfesijai? Esmu uzņemts LELBĀL kopā ar savām draudzēm. Aizputes autonomā evaņģēliski luteriskā draudzē maksāju fiksēto draudzes locekļa nodokli. Ar piederību LELBĀL tātad piederu arī Pasaules luterāņu federācijai. Vienkārši sakot esmu luterānis.

Vai esi garīdznieks? Esmu ordinēts 1999.gada 4.martā iekš LELB, Rīgas Doma baznīcā.

Tava nodarbošanās? Esmu pilnas slodzes draudžu mācītājs autonomajās evaņģēliski luteriskajās draudzēs. Un vēl esmu 10 gadus strādājis ceļu būvē par bruģētāju, celtnieku un ceļu strādnieku.

Kur pašlaik dzīvo? Aizputē

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Tādēļ, ka Kristus ir pavēlējis saviem mācekļiem ( un es tāds esmu caur savām kristībām): „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tās tautas tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis…” (Mt.27: 18-20). Šie ir ļoti svarīgi un nopietni vārdi Bībelē, jo šeit ir pateikts kas ir baznīcas(soma Kristī (Kristus miesa)) uzdevums. Kāpēc ir būvētas baznīcu ēkas, kādēļ ir draudzes, to īpašumi, teoloģiskā izglītība, kapelānu darbs, ziedojumi, diakonija, svētdienas skolas un daudz kā cita. Viss izriet no šīs Kristus pavēles un kristiešiem tā ir jāievēro. Neordinēt sievietes nozīmē atsacīties no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Luterāņu mācītāja(as) galvenais uzdevums ir sludināt Dieva Vārdu un izdalīt Sakramentus. Tas izriet no Augsburgas ticības apliecības un M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas. Ja kāda luterāņu baznīca atsakās ordinēt sievietes, tad tā atsakās no sava pamata – no M. Lutera dvēseļkopšanas teoloģijas, no pastorālā darba vai tuvākmīlestības uz ko balstās visas evaņģēliski luteriskās baznīcas visā pasaulē. Tad šī „Baznīca” saka, ka ir kaut kas svarīgāks par dvēseļkopšanu un kalpošanu savam tuvākajam. M. Lutera teoloģija tai ir sveša. Ja es neatbalstītu sieviešu ordināciju, tad es nostātos pret evaņģēlisko Baznīcu pret tās dogmatiku un sistemātisko teoloģiju, ko esmu mācījies gan Latvijas, gan Heidelbergas universitātēs. Neordinēt sievietes nozīmē viņas diskriminēt un tas ir antikonstitucionāli. Tas ir pret Latvijas Republikas Satversmi un Eiropas cilvēktiesībām.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Es priecājos un esmu kopā ar Jums un pateicos Dievam par visu, ko Jūs man esat devušas kā savam brālim Kristū. Un es ceru, ka mēs piedzīvosim vēl daudz skaistu brīžu mūsu kopīgā ceļā pretim Jaunajai Jeruzalemei

Atcerieties vienmēr, ka esat kristītas un esat Kristus miesa(soma Kristū). Jūsu uzdevums ir formulēts (Mt.ev.27:18-20). Nenonieciniet sevi un lai tālu jo tālu no Jūsu sirdīm ir šaubas par sevi. Man pašam vajadzēja daudz gadu, lai es saprastu, ka Kristus evaņģēlijs ir tāds, kas darbojas ap mani, manos līdzcilvēkos, draudzēs un sabiedrībā. Svarīgi ir palikt šai mīlestībā par to runāt, vēstīt citiem, arī tiem, kas pret Jums izturas naidīgi. Latvijā ir tik daudz daudzdzīvokļu mājas, kurās dzīvo cilvēki, kurus vajag uzrunāt un pastorāli aprūpēt – ar Vārdu un Sakramentu. Tas ir Baznīcas(gan mans, gan Jūsu) uzdevums un to vienlīdz labi var izdarīt kā vīrietis, tā sieviete. Neaizmirstiet šo pašu galveno uzdevumu. 27.februāra konferencē uz manu jautājumu: „Kādu Jūs redzat luterāņu baznīcas nākotni tieši Latvijā?”Aivita Putniņa(konferences lektore) atbildēja: „Tā nākotne ir Jūsu rokās”. Ņemiet šos vārdus sev sirdī un ticiet, ka tie nav tukši vārdi – tie tika izteikti publiski un Dieva Vārds saka tā: „Kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tā būs ar manu Vārdu, kas iziet no manas mutes un nenāk pie manis atpakaļ nepiepildīts (Jes.55:10-11).

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Jāņa ev. 5:17 „Mans Tēvs vēl aizvien strādā un arī es strādāju”. Un vēl Jēzus vārdi: „Debesu Valstība nenāk ārēji redzamā veidā”.

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Tā viennozīmīgi ir Dz.gr.(1992.g.) 503. dziesma „Mācaities no puķēm laukā”.

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Tā no pēdējiem 200 gadiem tie ir rakstnieks Fjodors Dostojevskis, filozofs Merabs Mamardašvili un futbolists Djego Armando Maradonna.

 

Ilze Ķezbere-Haerle – Minhenes draudzes mācītāja, teoloğiskās literatūras tulkotāja

Vārds? Dr. Ilze Ķezbere-Härle

Ilze_Kezbere_Harle

Piederība konfesijai? Evaņğēliski luteriskā

Vai esi garīdzniece? Mācītāja

Tava nodarbošanās? Pilna laika Garīgā aprūpētāja senioru rezidencē Štutgartē, Minhenes latviešu draudzes mācītāja. Esmu arī teoloğiskās literatūras tulkotāja no vācu uz latviešu valodu (izdevniecībā “Klints” iznākušās grāmatas: “Evaņğēliskās teoloğijas pamatteksti no Šleiermahera līdz mūsdienām”, “Galilieša ēnā. Stāsts par Jēzu un viņa laiku”, “Es ticu. Apustuļu ticības apliecinājuma komentārs”)

Kur pašlaik dzīvo? Vācijā pie Štutgartes

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Tāpēc, ka Dieva Svētais Gars ir kā vējš, kurš pūš kā gribēdams (Jāņa ev. 3,8). Viņš nav pakļauts ne dzimumu, ne tautību ierobežojumiem, ja viņš kādu aicina sludināšanas un mācīšanas un draudzes vadības darbā.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Pirmajā vietā vēlēties kalpot Dievam, tad prasīt viņam, kurā vietā un kurā amatā kalpot (skat Psalmu 32,8: Tā saka tas Kungs: „Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es par tevi turēšu nomodā savu aci.“).  Lielākā daļa uzdevumu ir ikdienišķi.  Izšķirošos brīžos apzināti nodot sevi Dieva rokās: arī mūsdienās Dievs sūta savus eņğeļus/vēstnešus (lielākotiesu bez spārniem), kas krustojumā parāda ceļu, cietumā atslēdz durvis un tuksnesī iedod dzert un ēst, ja cilvēkam ir uzticēts kāds Dieva uzdevums.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Apustuļu darbu grāmata 1,8: “Bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.”

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? “Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī” (Nr. 401,1-3; Žana Sibeliusa mūzika, Tirzmalietes vārdi)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Corrie ten Boom (1892-1983), holandiešu evaņğēlisti, kura 50 gadu vecumā pēc represijām jūdu glābšanas dēļ ceļoja pa pasauli, liecinot par Dieva vadību un sludinot piedošanu Kristus dēļ.

Tekla Šaitere – žurnāliste

Vārds? Tekla Šaitere

tekla

Piederība konfesijai? Katoļticīgā

Tava nodarbošanās? Žurnāliste

Kur pašlaik dzīvo? Rīgā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Tīri cilvēcisku iemeslu dēļ, man šķiet, ka sievietes ir sirsnīgākas, saprotošākas, spējīgas būt kopā ar mani gan labās dienās, gan bēdu brīdī. Es sievietei vairāk uzticētos.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

Būt stiprām, ejot uz savu mērķi. Bībelē nav teikts, ka mācītāji var būt tikai vīrieši. Dieva priekšā visi esam vienādi.

 

Ieva Graufelde – prāveste

Vārds? Ieva Graufelde

Ieva Graufelde

Piederība konfesijai? luterāne

Vai esi garīdzniece? Esmu mācītāja

Tava nodarbošanās? Mācītāja ar prāvesta uzdevumiem

Kur pašlaik dzīvo? Zviedrijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju?

Atbalstu cilvēkus kas saņēmuši Dieva aicinājumu, sadzirdējuši Dieva balsi un atsaucās sakot “Es te, sūti mani!” Mēs esam Dieva aicināti redzēt un atbalstīt savu līdzcilvēku. Sievietes perspektīvs ir svarīgs, jo tas bagātina izpratni par Svētajiem Rakstiem. Sievietes balss ir tik pat svarīga kā bērna vai vīrieša. Abi dzimumi ir vajadzīgi lai būtu veselums. Atbalstu, jo no pieredzes esmu redzējusi kā sievietes strādā. Viņu kalpošana ir unikāls pienesums kas kuplina Baznīcas darbu visās jomās.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai?

No Jesajas 43:

Tagad tā saka Kungs, tavs Radītājs: “Nebaidies, es tevi nosaucu tavā vārdā,
tu esi mans! Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar tevi,
un cauri upēm, tās tevi neaizraus,
kad caur uguni iesi, tu nesadegsi,
liesma tevi neapsvilinās!…

Tādēļ ka esi man vērtīgs.”

Tie ir Dieva tagad vārdi visām. Jūs esat vērtīgas. Ja esat sadzirdējušas Dieva aicinājumu, tad arī atradīsiet kā kalpot.

Nekautrējaties un esat aktīvas draudzes dzīvē.

Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti?

Tādu ir daudz!

Lūkas 8:48 “Meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ej ar mieru.”

1Jņ 4:12 ”Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga.”

103 Psalms: Teic, mana dvēsele, Kungu,
viss, kas manī, – viņa svēto vārdu!
Teic, mana dvēsele, Kungu
un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis –

2kor12:9 Un Kungs man sacīja: tev pietiek ar manu žēlastību,

Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma?

Ņem manu sirdi, Žēlotāj

Glābējs Kungs Jēzu

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno?

Jēzu

Grāmatvede

bookkeeper

Piederība konfesijai? Kristīta un iesvētīta luterāņu baznīcā

Vai esi garīdzniece?

Tava nodarbošanās? Grāmatvede

Kur pašlaik dzīvo? Lielbritānijā

Kāpēc atbalsti Sieviešu ordināciju? Ir laiks atzīt un atbalstīt sieviešu ordināciju. Baznīcai, manuprāt, būtu bijis jābūt tai institūcijai, kas neiedala, nevērtē un neskata dzimumus atsevišķi. It sevišķi mūsdienās. Lai arī pastāv dzimumu vienlīdzība gan darba vietās, gan politikā, uc. bieži vien tā ir noteikta tikai uz papīra. Baznīca kā institūcija varētu būt lielisks piemērs. Baznīca ar savu lēmumu var vai nu attīstīt vai tieši pretēji- graut vienlīdzības attīstību. Ikvienam cienīgam cilvēkam, kas vēlas kalpot baznīcai būtu jābūt vienlīdzīgām iespējām to darīt un dzimums noteikti nedrīkst būt iemesls tam vai tas ir atļauts vai nē. Baznīcai būtu jāseko līdzi tieši cilvēka raksturiezīmēm, cilvēka vēlmei kalpot baznīcai, Dievam un draudzei, dzimums šeit ir mazsvarīgs.

Ko gribētu pateikt sievietēm, kuras vēlas kalpot savai baznīcai? Esmu iepazinusi vienu sievieti mācītāju, kā arī bijusi pāris citos dievkalpojumos, kurus vada sievietes. Esmu ieklausījusies gan vīriešu, gan sieviešu vadītos dievkalpojumos un tomēr sieviešu vadītie mani uzrunā nedaudz citādi. Jūtos draudzei un baznīcai tuvāka.

 Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants vai panti? Pašreiz mani uzrunā Salamana pamācības.

 Kas ir tava mīļākā baznīcas dziesma? Ļoti patīk Ziemassvētku dziesmas. Vismīļākais ir Mums bērniņš šodien piedzimis (Coventry Carol)

Kuru vēsturisko tēlu visvairāk apbrīno? Nebūs vēsturiskais, bet ļoti uzrunā Malala Jusafzai- fantastiska iedvesma.